Skip to main content

HVORDAN VÆLGER JEG EN FAMILIERETSADVOKAT?

Specialiseret familieretsadvokat

Når din sag ender i familieretten, er det vigtigt, at du har en advokat, som er specialiseret indenfor familieret. Forældreansvarsloven, som sagerne skal afgøres ud fra, er hverken en svær eller omfattende lov at læse og forstå. Det kan de fleste advokater. En specialiseret familieretsadvokat vil have en erfaring som man ikke kan læse sig til, nemlig om praksis og alle de uskrevne regler indenfor familieretten. Specialiserede familieadvokater kan også kalde sig børneadvokater eller skilsmisseadvokater. Under alle omstændigheder er det særdeles værdifuldt for dig, når du står overfor en retssag, at din advokat er specialiseret netop indenfor dette område.

 

Argumenter bliver ikke bedre når de råbes

En familieadvokat som har styr på det faglige, har ikke behov for at være aggressiv. Advokaten skal navigere i retssystemet og præsentere sagen og fremføre argumenterne sagligt og med en respekt for, at der i midten af to stridende parter findes børn, hvis virkelighed det hele handler om. Argumenterne bliver ikke stærkere i takt med at aggressiviteten fra advokaten intensiveres. Nogle tror at de foretrækker en aggressiv advokat til sagen i familieretten i et ønske om at sætte den anden forælder på plads. Det er vores anbefaling at genoverveje den strategi. Det er bedre at finde en advokat, som har fokus på de gode argumenter, at fremføre dem på en konstruktiv måde og dermed sætte sin klient i et godt lys.

 

Forventningsafstemning om samarbejdet

Nogle advokater kan have for mange sager og ikke være tilstrækkeligt nærværende i deres rådgivning. Det er derfor en god idé at forventningsafstemme med advokaten om der reelt er tid til dig sag og hvad du kan forvente i jeres samarbejde. Hvornår holdes møder og hvad kan du forvente af svartid når du henvender dig.

Ligeledes er det er god idé at forventningsafstemme, hvordan der faktureres. De fleste advokater afregner for den tid de reelt bruger og andre pr. påbegyndte time. Nogle fakturerer løbende og andre sender én samlet faktura, når sagen afsluttes. For de fleste vil det opleves som mange penge man skal betale en advokat og derfor er det rart at have styr på denne forventningsafstemning.

 

Vurdering af sagen

Det er vigtigt at huske, at selv den mest erfarne familieretsadvokat ikke kan garantere et bestemt resultat i familieretten. Derfor bør du være forsigtig med advokater, der lover dig ”sejre”. I stedet bør du søge en advokat, der er villig til at give dig en ærlig og realistisk vurdering af sagen og som er villig til at arbejde sammen med dig for at opnå dine mål på en konstruktiv måde og med en respekt for, at der er et forældresamarbejde, som skal fungere bedst muligt på den anden side af retssagen.

 

Selvmøder eller nødvendigt med advokat?

Når sagen ender i familieretten, er det nødvendigt at indgå et samarbejde med en familieretsadvokat. Det er dog vigtigt at bemærke, at det ikke er et krav at være repræsenteret af en advokat i forbindelse med en klagesag, hvor Familieretshuset har truffet afgørelsen. Klagesagen vil oftest blive behandlet på skriftligt grundlag og egentlig blot være en prøvelse af, om Familieretshuset har truffet den rigtige afgørelse.

 

Fri proces eller selvbetaler

Hvis sagen skal afgøres af familieretten (ikke som en klagesag), vil det for nogen forældre være muligt at få fri proces. Dette betyder, at staten betaler dine advokatomkostninger. Det er dog ikke alle familieadvokater, som tager ”fri-proces”-sager. Det er derfor vigtigt at spørge advokaten om dette på så tidligt et tidspunkt som muligt.

Beløbsgrænserne for at søge om fri proces i 2024 er:

  • Enlige ansøgere: 371.000 kr.
  • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold: 471.000 kr.
  • Forhøjelse for hvert hjemmeboende barn under 18 år: 64.000 kr.

Ved beregningen anvendes årsopgørelsen fra det forrige år (2023)