Vi tager med dig i kommunen

Hvad gør vi

Du bør altid overveje at have en partsrepræsentant/bisidder med til mødet i kommunen. Det er vores erfaring, at det kan være svært at overskue et møde og få sagt det man gerne vil sige (på en ordentlig og konstruktiv måde), når meget er på spil og følelserne sidder uden på tøjet. Man kan let miste fokus på det væsentlige, fordi det hurtigt bliver et spørgsmål om at forsvare sig imod eksempelvis den anden forælders påstande/beskyldninger eller indholdet af en (måske anonym) underretning.

Det kan også være svært at gennemskue de forskellige tiltag, som kommunen kan bringe i spil. Hvad betyder det helt konkret, når kommunen f.eks. vil iværksætte en børnefaglig undersøgelse (§50 undersøgelse), familiebehandling eller lægger op til en frivillig eller tvangsmæssig anbringelse? Og hvordan skal man forholde sig, når der både er en sag i kommunen og i Familieretshuset (Statsforvaltningen) samtidigt?

Vi ved qua vores erfaring, at det indtryk man som forælder efterlader, har stor betydning for sagen fremadrettet. Vi tager med dig til mødet og støtter dig undervejs. Vi sikrer, at dine synspunkter og argumenter bliver formidlet så hensigtsmæssigt som muligt og at du bruger din “taletid” på en måde, så dit budskab er tydeligt overfor kommunen.

Inden mødet forbereder vi os sammen. Vi taler om hvilke oplysninger, der er væsentlige at få frem, og hvilke oplysninger kommunen vil finde irrelevante eller ligefrem skadelige for sagen. Vi har endvidere talt om, hvordan du bedst agerer på mødet. Målet er, at du skal føle dig tryg og godt forberedt.

Hvordan kunne det se ud

Forberedelse

Inden mødet i kommunen taler vi om din situation og fastlægger en strategi for mødet.

Møde i kommunen

Vi er med dig under hele mødet med kommunen. Vi har på forhånd aftalt, hvordan vi sammen vil gribe mødet an.

Efter mødet

Vi samler op på mødet og taler om, hvilke næste skridt der skal tages. Måske har du behov for, at vi fortsætter samarbejdet.