Ansøgning og brevskrivning

Hvad gør vi

Vi hjælper med alt skriftligt arbejde i sagen. Det kan eksempelvis være en ansøgning til Familieretshuset (Statsforvaltningen), en partshøring, en klage til familieretten (Ankestyrelsen), en henvendelse til kommunen eller hjælp til at kommunikere med den anden forælder.

Et godt brev er vigtigt og kan få afgørende betydning i din sag. Det er en svær øvelse, når du er følelsesmæssigt dybt involveret. Vi ved hvordan din situation bedst beskrives og hvordan sagen skæres til overfor myndighederne, så dine synspunkter og argumenter kommer så tydeligt frem som muligt.

Nogle gange er der behov for, at vi skriver hele brevet, andre gange vil en tilbagemelding på dit eget udkast være tilstrækkeligt. Vi hjælper i det omfang du ønsker.

Hvordan kunne det se ud

Dialog

Vi taler om din situation og fastlægger en strategi for det skriftlige arbejde. Du får en klar ide om, hvad du kan forvente og hvad det kommer til at koste dig. Ingen overraskelser!

Skrivearbejde

Vi arbejder med brevet, ansøgningen, klagen mv. udfra den strategi vi sammen har fastlagt.