Skip to main content

SKRIFTLIGT ARBEJDE

Vi taler om din situation og fastlægger en plan for det skriftlige arbejde. Det kan både være hjælp til et brev, ansøgning, klage mv.

Vi hjælper i det omfang, du har behov.

VI HJÆLPER DIG MED

Vi hjælper med alt skriftligt arbejde i sagen. Det kan eksempelvis være en ansøgning til Familieretshuset, en partshøring, en klage til familieretten, en henvendelse til kommunen eller hjælp til at kommunikere med den anden forælder.

Et godt brev er vigtigt og kan få afgørende betydning i din sag, og det kan være svært selv at skrive det, når du er følelsesmæssigt dybt involveret.

Vi ved, hvordan din situation bedst beskrives, og hvordan sagen skæres til overfor myndighederne, så dine synspunkter og argumenter kommer så tydeligt frem som muligt.