Skip to main content
 

Vi tager med dig i Statsamtet

Hvad gør vi

Du bør altid overveje at have en partsrepræsentant/ bisidder med til møde i Statsamtet. Det er vores erfaring, at det kan være svært at overskue et møde og få sagt det man gerne vil sige (på en ordentlig og konstruktiv måde), når meget er på spil og følelserne sidder uden på tøjet. Man kan let miste fokus på det væsentlige, fordi det hurtigt bliver et spørgsmål om at forsvare sig imod den anden forælders påstande/beskyldninger.

Vi ved qua vores erfaring fra den anden side af bordet, at det indtryk man som forælder efterlader, har stor betydning for sagen fremadrettet. Vi tager med dig til mødet og støtter dig undervejs. Vi sikrer, at dine synspunkter og argumenter bliver formidlet så hensigtsmæssigt som muligt og at du bruger din “taletid” på en måde, så dit budskab er tydeligt overfor myndighederne.

Inden mødet har vi sammen lagt en strategi. Her taler vi om, hvilke argumenter, der er væsentlige at få frem, og hvilke argumenter en myndighed vil finde irrelevante eller ligefrem skadelige for sagen. Vi har endvidere talt om, hvordan du bedst agerer på mødet. Målet er, at du skal føle dig tryg og godt forberedt.

Hvordan kunne det se ud

Forberedelse

Inden mødet i Statsamtet taler vi om din situation og fastlægger en strategi for mødet.

Møde i Statsamtet

Vi er med dig under hele mødet i Statsamtet. Vi har på forhånd aftalt, hvordan vi sammen vil gribe mødet an, så konflikten ikke optrappes unødigt.

Efter mødet

Forhåbentlig er du kommet på plads med en aftale i Statsamtet. Hvis ikke, har du måske behov for, at vi fortsætter samarbejdet.

“Skilsmissebarnet er en fabelagtig hjælp på et kompliceret område, hvor det gælder om at sige og gøre det rigtige fra begyndelsen. Og hvor hver sag er speciel og skal behandles som sådan. Her har Charlotte været en uvurderlig hjælp. Med sit kendskab til systemet guider hun sikkert en igennem. Og skaber en sikkerhed og tryghed, hvis man, som jeg, vælger at have hende med til møderne i Statsamtet.” 

Bettina, mor til pige på 2 år