Skip to main content

Er dit møde i Familieretshuset blevet aflyst på grund af Covid-19? Og har Familieretshuset skrevet, at de muligvis vil ringe til dig? Så er det vigtigt, at du læser med her.

Sagen er den, at det ikke “bare” er et telefonopkald, men i de fleste tilfælde en meget afgørende telefonsamtale. Du får ikke besked forinden om, hvornår Familieretshuset ringer til dig, så du er med stor sandsynlighed uforberedt på det tidspunkt, hvor de ringer. Det kan få store konsekvenser, hvis du ikke tænker dig godt om.

Et afgørende notat fra samtalen

Når Familieretshuset ringer, skal der tages et notat fra samtalen. Det følger af offentlighedsloven. Dette notat vil være af samme værdi som et almindeligt notat fra et fysisk møde i Familieretshuset. Fordi Familieretshuset ikke kan tale med begge forældre på én gang, vil det typisk foregå sådan, at notaterne sendes til den anden forælder, som så får mulighed for at kommentere på det (partshøring). Derefter kan Familieretshuset måske allerede træffe en afgørelse.

Det er jo i udgangspunktet  godt, at Familieretshuset ringer ud til forældre og på den måde påbegynder sagsbehandlingen. Hensigten er at få sagerne i gang, når nu møderne ikke kan afholdes. Nogle møder vil alligevel blive indkaldt på et senere tidspunkt, men måske skal der træffes eller søges om en midlertidig afgørelse forinden, hvis sagen haster.

Derfor skal du forberede dig

De fleste forældre er nervøse inden et fysisk møde i Familieretshuset og gør meget ud af at forberede sig. Vores budskab her er, at du i forhold til telefonmøderne skal forberede dig på præcis samme måde, som hvis du skulle til et fysisk møde i Familieretshuset. Det kan få store konsekvenser at være uforberedt.

Vi anbefaler derfor vores klienter, at de har et talepapir klar, f.eks. som et udkast på telefonen. Det er virkelig betryggende når/hvis Familieretshuset ringer, at du kan finde dine noter frem og støtte dig til dem undervejs i samtalen. Ydermere skal dine argumenter være velforberedte og gennemtænkte, da de får betydning for din sag.

Du må godt udskyde opkaldet

Husk også, at du har mulighed for at sige til Familieretshuset, at opkaldet passer dårligt lige nu og om det kan udskydes til senere på dagen eller i morgen. Det er ikke ret hensigtsmæssigt, hvis et så vigtigt opkald skal klares, når børnene leger ved siden af, eller man står nede i køen i Netto.

Kontakt os hvis du ikke vil stå uforberedt når telefonen ringer – så kan vi hjælpe dig med et talepapir.

Charlotte Trolle

Juridisk rådgiver og ejer af Skilsmissebarnet.

Leave a Reply