Skip to main content

Den 1. april 2019 træder et nyt skilsmissesystem i kraft på baggrund af en aftale mellem regeringen og alle Folketingets partier. Men hvad betyder dette nye system egentligt? Læs med her, hvor vi prøver at skitsere de overordnede linjer.

Familieretshuset og familieretten

Statsforvaltningen nedlægges og i stedet oprettes en ny administrativ enhed, Familieretshuset. Det er her alle sager om bl.a. samvær, bopæl, forældremyndighed og børnebidrag starter.

Der oprettes ligeledes en ny ret, nemlig familieretten, som er placeret i byretten. Det er i familieretten, at de meget konfliktfyldte sager afgøres (eksempelvis sager, hvor der også er vold, psykisk sygdom, misbrug). Familieretten vil også tage sig af en række sager, hvor der ikke kan findes en løsning i Familieretshuset. Endeligt er det familieretten der behandler sager om udlevering af børn til samvær (tidligere behandlet af fogedretten) samt klagesager om afgørelser truffet af Familieretshuset (i stedet for Ankestyrelsen).

Idéen med det nye system har været, at der skal være en større fokus på barnet. Dette skal blandt andet sikres ved oprettelsen af Børneenheden. I Børneenheden får barnet en kontaktperson, som skal støtte barnet undervejs og sørge for, at det altid har en uvildig voksen at tale med eller spørge til råds. Barnets kontaktperson følger barnet både i Familieretshuset og familieretten.

Screening og farveopdeling i Familieretshuset

I Familieretshuset bliver alle forældre, der søger om skilsmisse, automatisk screenet og dernæst visiteret til det rigtige sagsforløb. Sagerne opdeles i farverne grøn, gul og rød.

Grønne sager: De enkle sager, hvor familierne ikke har behov for hjælp fra myndighederne. Konfliktniveau er i bund.

Gule sager: De mindre enkle sager, hvor familien har behov for rådgivning til at dæmpe en mulig konflikt, der ikke er eskaleret.

Røde sager: De familier, der er i konflikt af sådan en grad, at der er brug for rådgivning og omfattende involvering af myndighederne for at sikre barnets trivsel. Disse sager behandles af familieretten.

3 væsentlige tiltag du skal kende i det nye skilsmissesystem

 1. Reflektionsperiode – på 3 måneder for ægtefæller med børn. Digitalt forløb samt tilbud om en målrettet rådgivnings – og afklaringssamtale skal sikre, at forældrene er klædt bedre på til at støtte børnene under og efter bruddet. De samme tilbud gives også til ugifte samlevende med fællesbørn, der ophæver samlivet, men her gælder ikke en 3 måneders reflektionsperiode
 2. Begge forældre bopælsforældre i reflektionsperiode – begge forældre er som udgangspunkt bopælsforældre i de første 3 måneder efter samlivsophævelsen, med mindre afgørende hensyn til barnets bedste taler imod dette
 3. Ligeværdigt forældreskab/delt bopæl – enige forældre skal fremover kunne dele barnets bopæl imellem sig. Den aftalte delte bopæl er mulig uanset hvilken samværsordning der er aftalt eller praktiseres.

Tanken med det nye system er blandt andet, at det skal være en mere enkel og gennemskuelig proces for forældre at få behandlet en sag, ligesom der skal være en øget fokus på barnet under sagen. Det er klart, at den første tid vil bære præg af, at det nye system skal indkøres og man vil fra politisk side holde øje med, om systemet har den ønskede effekt og kvalitet, og om I familier mødes med et enklere og sammenhængende forløb – som netop er det der er hele ideen.

Skilsmissebarnet kan give dig svarene

Hos Skilsmissebarnet er vi naturligvis helt opdateret på de nye regler og vi vil fortsat kunne guide dig trygt igennem det familieretslige system.

Husk at vi tilbyder 15 minutters uforpligtende samtale – også hvis det nye system giver anledning til spørgsmål.

Charlotte Trolle

Juridisk rådgiver og ejer af Skilsmissebarnet.

10 Comments

 • Avatar Helene Kryger siger:

  Delt bopæl ? Hvordan kommer det til at fungere i praksis når forældrene bor i hver sin kommune ?
  Hvilken læge vil barnet høre til ? Hvilken tandlæge ? etc etc.
  Det vil være svært at få til at fungere hvis forældrene i øvrigt er uenige om alt.

  • Charlotte Trolle Charlotte Trolle siger:

   Hej Helene, tak for din besked. Med det nye system bliver der tale om to variationer af delt bopæl. Den første opstår tvungent i forbindelse med et samlivsophør, hvor der for at skabe ro om barnet i en tre-måneders periode skal være delt bopæl, så forældrene ikke skal “slås” om bopælen dér. I mellemtiden tilbydes forældre rådgivning og støtte med henblik på at kunne indgå aftaler om barnet. Den anden variation af “delt bopæl” er en frivillig aftale mellem forældrene. Den er møntet på forældre, som ønsker at signalere, at de anser sig som ligeværdige. I dette er det givetvis underforstået, at samarbejdet er godt og at forældrene kan enes om det meste. Uanset denne enighed kan barnet stadig kun have én CPR-adresse (dvs. også kun én læge, tandlæge mv.). Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål. Bedste hilsener Charlotte/Skilsmissebarnet

 • Avatar Karina siger:

  Hej.
  Kommer disse regler til at gælde kommende skilsmisser, eller rammer det også os det er skilt i forvejen? Her tænker jeg selvfølgelig primært på den delte bopæl, som jeg ikke er tilhænger af, og som jeg i vores tilfælde ser som en konfliktoptrapper.
  Hilsen Karina

  • Charlotte Trolle Charlotte Trolle siger:

   Hej Karina, tak for din besked. Med det nye system bliver der tale om to variationer af delt bopæl. Den første opstår tvungent i forbindelse med et samlivsophør, hvor der for at skabe ro om barnet i en tre-måneders periode skal være delt bopæl, så forældrene ikke skal “slås” om bopælen dér. I mellemtiden tilbydes forældre rådgivning og støtte med henblik på at kunne indgå aftaler om barnet. Denne tvungne “delte bopæl” bliver I jo ikke omfattet af, idet I allerede er skilt. Den anden variation af “delt bopæl” er en frivillig aftale mellem forældrene. Den er møntet på forældre, som ønsker at signalere, at de anser sig som ligeværdige. I dette er det givetvis underforstået, at samarbejdet er godt og at forældrene kan enes om det meste. Uanset denne enighed kan barnet stadig kun have én CPR-adresse (dvs. også kun én læge, tandlæge mv.). Denne “delte bopæl” opnås således kun frivilligt og målgruppen er forældre, der ikke har konflikter. Jeg håber, at det besvarede dit spørgsmål. Bedste hilsener Charlotte/Skilsmissebarnet

 • Avatar Henriette siger:

  Hej.
  Betyder de nye regler, at hvis jeg bliver skilt imorgen eller allerede er skilt, så kan jeg efter 1/4 have delt bopæl men samtidig have alle børn boende hos den ene forælder trods 7/7 ordning, og den ene forælder kan få boligstøtte og børnetillæg mm for alle børn?
  Eller kan man kun få lov til at benytte sig af den nye ordning, hvis man bliver skilt efter 1/4?

  VH H

  • Charlotte Trolle Charlotte Trolle siger:

   Hej Henriette,
   Det er muligt at indgå en aftale om delt bopæl efter den 1/4-2019, uanset om du/I er blevet skilt inden den 1/4. Det er underordnet hvilken samværsordning I har aftalt – den har ikke betydning for, om I kan aftale “delt bopæl” eller ej. Du er meget velkommen til at skrive på kontakt@skilsmissebarnet.dk, hvis du ønsker en uforpligtende samtale. Bedste hilsener Charlotte / Skilsmissebarnet

 • Avatar Bobby siger:

  Hvordan står man så stillet, hvis man ikke har haft fælles bopæl adresse i et år og børnene bor ved og har bopæl adresse ved den ene part, men man er gift og den ene part indse, at der ikke er mere at komme efter og ønsker skilsmisse ??
  Hvordan vil børnene samvær så være indtil en evt afgørelse ???

  • Charlotte Trolle Charlotte Trolle siger:

   Hej Bobby, tak for din besked. Det er nødvendigt at have flere oplysninger før jeg kan svare dig ordentligt på dine spørgsmål. Jeg vil derfor anbefale dig, at du skriver en mail (med dit tlf nr) til kontakt@skilsmissebarnet, sådan at vi kan aftale et tidspunkt til en uforpligtende samtale. Bedste hilsener Charlotte / Skilsmissebarnet

 • Avatar Lisbeth Christiansen siger:

  Hej,

  Hvis man nu f.eks er blevet skilt den 20 marts 2019. Altså efter de gamle regler. Er der så en overgangsperiode, så man alligevel, rent bopælsmæssigt, kommer under den 1.april 2019 og dermed den nye lovgivning. Skilsmissen i det her tilfælde er gået direkte igennem efter de gamle regler. Altså ingen reflektionsperiode. Kan der alligevel blive tale om en 3 md. delt bopæl pga. en evt. overgangsperiode. Fremgår ikke tydeligt af lovgivningen

  Med venlig hilsen og på forhånd tak
  Lisbeth

  • Charlotte Trolle Charlotte Trolle siger:

   Hej Lisbeth, tak for din besked og beklager det sene svar. Hvis I er blevet skilt inden den 1. april 2019 er I ikke omfattet af den tvungne delte bopæl i 3 mdr. Bedste hilsener Charlotte / Skilsmissebarnet

Leave a Reply