Skip to main content

Standard samværsløsninger

Vi bliver meget ofte spurgt, hvilken samværsordning vi vil anbefale eller hvilken én, der er mest normal.

Det korte svar hertil er: Vi kan hverken anbefale én specifik samværsordning eller sige, hvilken samværsordning der er mest normal.

Det lidt længere svar er: Det kommer nemlig helt an på en række konkrete forhold; børnenes alder, forældrenes relation, afstanden mellem forældrenes bopæle, eventuelle udfordringer for barnet og/eller forældrene. Oveni disse hensyn har det betydning, om sagen skal behandles i Statsforvaltningen eller om forældrene selv kan lave en aftale udenom Statsforvaltningen.

Når I selv kan blive enige om samværet

Hvis I som forældre selv kan blive enige om en aftale om, hvor børnene skal være vil I opleve, at kunne være mere fleksible i indholdet af jeres aftale – også på den lange bane. Og det vil være jer alene, der sætter rammerne for jeres børn og det, der er bedst for dem. Fordelen ved at kunne indgå en aftale selv er, at I altid kan ændre og tilpasse aftalen, så I hele tiden tager hensyn til barnet/børnenes udvikling og trivsel.  For mange forældre lykkes det jo heldigvis at finde nogle gode løsninger, hvor man sætter børnene i fokus og går på kompromis med egne behov.

Læs her, hvordan vi kan hjælpe jer med at indgå jeres egen aftale om samværet, som sætter jeres barn/børn i centrum.

Når statsforvaltningen skal involveres

Kan I ikke selv blive enige om en samværsaftale og har behov for hjælp fra Statsforvaltningen, vil udgangspunktet ofte være, at der ikke fastsættes en 7/7 ordning. En 7-7- ordning forudsætter, at man som forældre er indstillet på at ville samarbejde og at konfliktniveauet ikke er højt. Typisk er samarbejdet svært og kommunikationen ofte dårlig, når man sidder i Statsforvaltningen, hvorfor en 7-7 ordning oftest ikke vurderes at være til barnets bedste. Statsforvaltningens opgave er ud fra jeres oplysninger, børnesagkyndige udtalelser, udtalelser fra skole, institution mv. og de såkaldte ”tommelfingerregler” at finde frem til den bedst mulige samværsordning for jeres barn.

Det er summen og essensen af alle disse oplysninger Statsforvaltningen skal begrunde og træffe afgørelsen ud fra.

En typisk tommelfingerregel

Mange af de forældre vi møder har en opfattelse af, at Statsforvaltningen ”giver” én overnatning på en 14. dages periode pr. barnets fyldte år. Det vil sige, at et barn på 1 år typisk har en 13/1 samværsordning, et barn på 2 år har en 12/2 ordning , et barn på 4 år en 10/4 ordning osv. Det er altså en gængs opfattelse, at det er dette system, der gives samvær efter.

I grove træk er det rigtigt nok, men det er en sandhed med kraftige modifikationer. Hvis man udelukkende forholder sig til denne regel kan man som samværsforælder (den, der ikke har børnene boende) blive slemt skuffet, når man ikke nærmest pr. automatik får en 9/5 ordning med sit 5-årige barn eller en 7/7 ordning med sit 7-årige barn.

I Statsforvaltningen ser man nemlig også på, hvad I tidligere har praktiseret (altså hvad barnet er vant til), skole – og institutionsudtalelser, andre relevante fagpersoners udtalelser (læge, psykolog, psykiater, kommunen mv.) jeres individuelle oplysninger og evt. børnesamtaler. Det er altså en stor gryde med forskellige sagsoplysninger Statsforvaltningen skal forholde sig til, når de skal træffe en afgørelse om samvær.

Med vores mangeårig erfaring både fra Statsforvaltningen og fra ”den anden side af bordet” vil vi ofte kunne give et kvalificeret bud på, hvordan samværsordningen kan komme til at se ud, hvis Statsforvaltningen skal træffe en afgørelse. Men der er ikke to sager der er ens og det er et held, for hvert barn er unikt og den afgørelse der skal træffes, skal helst skræddersys så godt som muligt til det enkelte barns behov.

Vi oplever, at et stigende antal forældre søger fælles rådgivning udenom Statsforvaltningen for i højere grad at sikre den ”skræddersyede samværsaftale”. Når vi indimellem bliver spurgt om, hvilken samværsordning vi vil anbefale er vores svar: ”Hvad synes I selv vil være godt for jeres barn, hvis I skal prøve at abstrahere fra jeres egne behov?” Hvordan tror I, at jeres barn vil trives i den ordning, I hver især ønsker? Ingen forælder har jo sat børn i verden for ikke at være sammen med dem mest muligt. Men hvad er det rigtige for børnene? Det er det fokus, vi forsøger at få forældrene til at finde og holde fast i, når der skal laves en aftale.

Findes den perfekte samværsordning så?

Det gør den måske – men ikke på formel. Og hvad der er rigtigt for den ene familie, kan syntes helt forkert og skævt i den anden. Vores overbevisning er, at børn i alle aldre kan fungere i næsten hvilken som helst samværsordning, så længe forældrene er gode til at samarbejde, er loyale overfor hinanden og er i stand til at skabe en sammenhæng for barnet imellem de to hjem. Forældre med disse egenskaber vil jo også kunne tilpasse samværsordningen løbende, hvis barnet i en periode har behov for en anden løsning.

I den forbindelse er det vigtigt at slå fast, at man ikke er en dårlig forælder, selvom man ikke har en 7/7 ordning. Det er ikke nødvendigvis et udtryk for, at barnet er mere knyttet til den anden forælder. Børn er ikke stationære og i takt med deres alder og udvikling vil de ofte have behov for en fleksibel samværsordning, hvor både far og mor evner at se barnets behov, for det ændrer sig hele tiden. Hvis I som forældre prøver at have det med i baghovedet, så ser vi ofte, at det er lidt lettere, når man sidder og skal ”klippe en tå og hakke en hæl” for sådan kan det tit føles, når aftalerne skal indgås.

Charlotte Trolle

Juridisk rådgiver og ejer af Skilsmissebarnet.

Leave a Reply