Skip to main content

Juletiden kan være hård for skilsmissefamilier. At fejre julen og holde ferie sammen skal jo gerne være forbundet med noget rart og hyggeligt – ikke mindst for børnene. Desværre ender det ikke altid sådan.

Forventningerne til omfanget af ferien og friheden til selv at bestemme ligger dybt i de fleste. For eksempel tænker mange skilsmisseforældre, at juleferien skal deles ligeligt, så man enten har barnet i julen eller i nytåret. Mange har også et ønske om at kunne rejse i forbindelse med juleferien og måske inddrage nogle af dagene op til jul eller efter nytår – men kan man det?

Når man som forældre ophæver samlivet eller bliver skilt, kan man frit indgå aftaler om samvær, herunder feriesamvær (læs mere her). Men kan man ikke blive enige og må man i Familieretshuset, så gælder der helt andre og mere rigide spilleregler.

Ferier inden for skolernes ferier

I Familieretshuset vejledes om, at ferier skal placeres inden for skolernes ferier. Dette gælder også børn, der endnu ikke går i skole, medmindre forældrene kan blive enige om noget andet. Det er Familieretshusets vejledning med udgangspunkt i forældreansvarsloven.

Børnehave eller juletur til London?

Vi har netop været med til et møde i Familieretshuset med en meget frustreret samværsmor, der ikke kunne få sin 5-årige søn 2 dage før hendes oprindelige samvær startede.  De var inviteret på en forlænget juletur til London med resten af mors familie, herunder hendes særbarn (den 5-åriges lillebror). Under mødet fandt faderen ud af, at han kunne nægte moderen denne lille miniferie med henvisning til ”reglerne”. Moderen var uforstående, for drengen gik jo endnu ikke i skole, men i børnehave, og det var jo en tur med hele hendes/barnets familie. Faderen holdt fast og henviste moderen til de gældende juridiske regler om, at hun måtte placere juleturen til London indenfor rammen af sit feriesamvær i skolens juleferieperiode. I håbet om at indgå et kompromis foreslog moderen, at hendes ellers fastsatte julesamvær blev kortet ned mod at hun kunne få sønnen i de to ekstra dage. Det var faderen desværre ikke indstillet på. Udfaldet blev, at moderen skal afsted med drengens lillebror samt den øvrige familie og at den 5-årige må i børnehave, mens faderen er på arbejde i de 2 dage det drejede sig om.

Ofte bagvedliggende konflikter der spænder ben

Vi ser rigtig mange af lignende sager i vores daglige arbejde og det er nemt at forstå frustrationen hos den forælder, der bare gerne vil give sit barn en god oplevelse. På sidelinjen undres vi over behovet for at afskære et barn muligheden for at holde lidt ekstra ferie i stedet for at skulle i børnehave fra kl. 8-16. Der er ingen tvivl om, at den manglende velvilje ofte handler om noget helt andet, nemlig nogle bagvedliggende konflikter. Men det er bare så trist, når det går ud over børnene, og i dette tilfælde meget åbenlyst ved, at den 5-årige kan føle sig udenfor fællesskabet af familien på moderens side.

Samværsforælderens ferie

I Familieretshuset er det kun samværsforælderens ferie med barnet, der skrives ned i aftaledokumenter og afgørelser. Men hvorfor er det kun den ene forælder, der på papiret er sikret en ret til ferie med barnet?

Reglerne er meget firkantede på dette område; En samværsforælder har ikke ret til feriesamvær, medmindre der er indgået en specifik aftale om det eller det er fastsat ved en afgørelse eller dom. Er dette ikke tilfældet, kan bopælsforælderen henvise til, at der ikke er noget på skrift og derfor ”nægte” feriesamvær. Det er naturligvis ikke konstruktivt – og da slet ikke det bedste for barnet at blive nægtet adgang til ferie med den ene forælder. Men juridisk set holder den. Hvis samværsforælderen nægtes ferie af bopælsforælderen, kan der søges om fastsættelse af feriesamvær i Familieretshuset.

Bopælsforælderens ferie og bortfaldsbestemmelsen

Familieretshuset kan imidlertid ikke bestemme, hvor meget eller hvornår bopælsforælderen kan holde ferie med barnet. Bopælsforælderen skal blot varsle overfor samværsforælderen, hvornår ferien holdes – naturligvis med respekt for, hvis der er aftalt/fastsat feriesamvær for samværsforælderen. I praksis betyder det, at samværsforælderens løbende samvær bortfalder, hvis bopælsforælderen vil holde ferie med barnet inden for almindelige ferie- og helligdagsperioder.

Dette blev bekræftet af Højesteret i april 2023 ved en dom om bortfald af samvær i forbindelse med bopælsforælderens ferie:

”Det følger af administrativ praksis, at bopælsforælderen kan holde ferie med barnet inden for den almindelige ferie- og helligdagsperiode, hvis det ikke falder sammen med barnets feriesamvær med samværsforælderen. Medmindre andet følger af samværsafgørelsen, gælder dette, selvom ferien ligger på tidspunkter, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen. Dette indebærer, at barnets samvær med samværsforælderen bortfalder, uden at bopælsforælderen skal være enig med samværsforælderen eller søge om bortfald af det løbende samvær hos Familieretshuset.”

Her er det vigtigt at bemærke, at det løbende samvær som udgangspunkt bortfalder i sin helhed, selvom kun en del af samværet falder inden for bopælsforælderens ferie. Hvis du, som samværsforælder, skulle have haft dit barn til almindeligt samvær fra fredag-søndag, men bopælsforælderen holder ferie til og med lørdag, er det alligevel hele weekendsamværet, der bortfalder.

Hvis bopælsforælderen ønsker at holde ferie med barnet uden for skolernes ferieperioder, og ferien falder i en periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen, skal forældrene være enige. Er de ikke enige er udgangspunktet, at bopælsforælderen ikke kan holde ferie med barnet i den periode, hvor barnet har løbende samvær med samværsforælderen. Der kan dog søges om bortfald af det løbende samvær hos Familieretshuset.

Forvirret?

Det kan vi godt forstå. Reglerne om ferie og bortfald af samvær kan virke rodede og ikke altid særligt ”fair” eller logiske. Vi hjælper gerne med at skabe overblik over situationen, f.eks. ved at få ferieaftaler på plads eller få ansøgt om feriesamvær.

Lige netop i forhold til ferier er skilsmissebørn jo stillet godt, fordi de i mange tilfælde får mulighed for flere ferieoplevelser end børn, der bor med begge forældre. Det er ærgerligt, når skilsmisseforældres konflikter kommer til at stå i vejen for gode ferieoplevelser for børnene.

 

 

Charlotte Trolle

Juridisk rådgiver og ejer af Skilsmissebarnet.

Leave a Reply